Rococo

Rococo is een Europese stijlperiode in de beeldende kunsten, die zijn hoogtepunt beleefde tussen 1730 en 1760. De naam is afgeleid van het Franse woord rocaille, een asymmetrisch schelpmotief dat in de 18e eeuwse barok veel gebruikt werd in met name de toegepaste kunst. Het woord rocaille gaat terug op de Franse woorden roc (rots) en coquilles (schelpen) en geeft aan dat het vooral om een decoratieve stijl gaat. De stijl ontstond in Frankrijk en Italië als reactie op de strenge classicistische barok van rond 1700.